ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА С ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ

Ключевые слова: кисломолочний сир, запіканка, харчування спортсменів.

Аннотация

В статті запропоновано спосіб створення сирної запіканки на основі комбінування сировини тваринного і рослинного походження. Обґрунтовано вибір рослинних збагачувачів та розроблений новий вид запіканки із підвищеним вмістом вітамінів, мінеральних речовин,

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Грек, О.В. Технологія сиру кисломолочного та сиркових виробів / О.В.Грек, Т.А. Скорченко: Навч. посібник. – 2009. – 235 с.

Корзун В. Н. Технологія запіканок із кисломолочного сиру підвищеної харчової цінності / В. Н. Корзун, І. Ю. Антонюк // Наукові праці 2014. –

Вип. 41. – Т. 2. – С. 63–67.

Мусіна, О. Н. Технологія сирного продукту/ О.Н.Мусіна // Сироваріння і маслоделие - 2007. - № 2. - С. 50.

Розенблюм, А. Питание спортсменов. Руководство для профессиональной работы с физически подготовленными людьми /

А. Розенблюм. – К: Олимпийская литература, 2005. – 535 с.

Токаев, Э.С. Технология продуктов спортивного питания : учеб. пособие / Э.С. Токаев, Р.Ю. Мироедов, Е.А. Некрасов, А.А. Хасанов.–М.: 2010. – 108 с.

References:

Grek, O.V. Technology of cheese sour milk and cheese products / O.V.Grek, T.A. Skorchenko: Teach manual. - 2009 - 235 p.

Korzun V. N. Technology of casseroles from dairy cheese cheese Increased nutritional value / VN Korzun, I. Yu. Antonyuk // Scientific works 2014. - Exp. 41. - Vol. 2. - P. 63-67.

Musina, O.N. Technology of cheese product [Text] / O.N. Musin // Chewing and butter making - 2007. - No. 2. - P. 50.

Rosenblum A. Food for athletes. A Guide for Professional Work with Physically Trained People / A. Rosenblum. - K: Olympic literature, 2005 - 535 p.

Tokayev, E.S. Technology of sports nutrition: training. allowance / E.S. Tokayev, R.Yu. Myroedov, E.A. Nekrasov, AA Khasanov-M .: 2010. - 108 p.

Опубликован
2019-10-17
Как цитировать
Серикова, А., Черниговская, Е., Дочинец, И., & Сильчук, Т. (2019). ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА С ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ. Modern Scientific Researches, 1(09-01), 23-28. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-09-01-031
Раздел
Статьи