ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА С ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-09-01-031

Ключевые слова:

кисломолочний сир, запіканка, харчування спортсменів.

Аннотация

В статті запропоновано спосіб створення сирної запіканки на основі комбінування сировини тваринного і рослинного походження. Обґрунтовано вибір рослинних збагачувачів та розроблений новий вид запіканки із підвищеним вмістом вітамінів, мінеральних речовин,

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Грек, О.В. Технологія сиру кисломолочного та сиркових виробів / О.В.Грек, Т.А. Скорченко: Навч. посібник. – 2009. – 235 с.

Корзун В. Н. Технологія запіканок із кисломолочного сиру підвищеної харчової цінності / В. Н. Корзун, І. Ю. Антонюк // Наукові праці 2014. –

Вип. 41. – Т. 2. – С. 63–67.

Мусіна, О. Н. Технологія сирного продукту/ О.Н.Мусіна // Сироваріння і маслоделие - 2007. - № 2. - С. 50.

Розенблюм, А. Питание спортсменов. Руководство для профессиональной работы с физически подготовленными людьми /

А. Розенблюм. – К: Олимпийская литература, 2005. – 535 с.

Токаев, Э.С. Технология продуктов спортивного питания : учеб. пособие / Э.С. Токаев, Р.Ю. Мироедов, Е.А. Некрасов, А.А. Хасанов.–М.: 2010. – 108 с.

References:

Grek, O.V. Technology of cheese sour milk and cheese products / O.V.Grek, T.A. Skorchenko: Teach manual. - 2009 - 235 p.

Korzun V. N. Technology of casseroles from dairy cheese cheese Increased nutritional value / VN Korzun, I. Yu. Antonyuk // Scientific works 2014. - Exp. 41. - Vol. 2. - P. 63-67.

Musina, O.N. Technology of cheese product [Text] / O.N. Musin // Chewing and butter making - 2007. - No. 2. - P. 50.

Rosenblum A. Food for athletes. A Guide for Professional Work with Physically Trained People / A. Rosenblum. - K: Olympic literature, 2005 - 535 p.

Tokayev, E.S. Technology of sports nutrition: training. allowance / E.S. Tokayev, R.Yu. Myroedov, E.A. Nekrasov, AA Khasanov-M .: 2010. - 108 p.

Опубликован

2019-10-17

Как цитировать

Серикова, А., Черниговская, Е., Дочинец, И., & Сильчук, Т. (2019). ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА С ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ. Modern Scientific Researches, 1(09-01), 23–28. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-09-01-031

Выпуск

Раздел

Статьи