ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ

Авторы

  • Анастасия Пименова Одесский национальный морской университет http://orcid.org/
  • Валентина Кузьменко Одесский национальный морской университет http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-02-039

Ключевые слова:

прокуратура, Генеральний прокурор, прокурор, кримінальне провадження, функції прокуратури, прокурорське самоврядування, атестація прокурорів

Аннотация

В статті розглянуто питання, пов’язані з правовими проблемами реформування органів прокуратури, показано хронологію змін у нормативно-правовому регулюванні діяльності прокуратури в Україні, проаналізовано основні положення Закону України «Про внесення змі

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Білоус О. В. Трансформація конституційно-правового статусу прокуратури в Україні та зарубіжний досвід // Journal «Science Rise: Juridical Science», №3(9)2019. – С. 17-23.

Рада Європи, Рекомендація (2000)19 щодо «Ролі державного обвинувачення в системі кримінального правосуддя» і пояснювальний меморандум, (8.10.2018 року) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804be55a

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 9 - 10. - Ст. 88.

Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року // Голос України. - 2014. - № 206. - С. 11-24.

Лапкін А. Реформа прокуратури: Генпрокурор із юридичною освітою, плюс «свіжа кров», мінус військова прокуратура. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hromadske.ua/posts/reforma-prokuraturi-genprokuror-iz-yuridichnoyu-osvitoyu-plyus-svizha-krov-minus-vijskova-prokuratura

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури: Закон України від19.09.2019№113-IX // Відомості Верховної Ради , 2019, № 42, ст.238.

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 47, ст.256.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII //Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст.205.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996, №307. – с. 141.

Несчетна С. Реформа Рябошапки. Сім «заперечень» прокурора Горбатюка (Документи) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://glavcom.ua/publications/reforma-ryaboshapki-sim-zaperechen-prokurora-gorbatyuka-dokumenti-634968.html

Фазекош О. З позицій «злісного шкідництва» // Закон і Бізнес,№41 (1443)19.10—25.10.2019 -https://zib.com.ua/ua/print/139659

Опубликован

2019-12-31

Как цитировать

Пименова, А., & Кузьменко, В. (2019). ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ. Modern Scientific Researches, (10-02), 83–89. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-02-039

Выпуск

Раздел

Статьи