ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КООРДИНАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДОВ И АГЛОМЕРАЦИЙ

Авторы

  • Марина Аверкина Национальный университет «Острожская академия» http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-01-030

Ключевые слова:

логістична координація, транспортна система, місто, агломерація

Аннотация

В статті розглянуто потребу збалансованості потоків транспортної підсистеми міста в руслі зниження втрат ресурсів. Автором запропоновані заходи, які відповідають концепції ощадливості, що уможливить істотне оптимізування завантаженості транспортної систе

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Герасимчук З. Регіональні логістичні системи: теорія та практика : [монографія] / З. Герасимчук, Л. Ковальська, Н. Хвищун, О. Мороз. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 264 с.

Ларіна Р. Р. Формування та забезпечення надійності регіональних логістичних систем : [монографія] / Р. Р. Ларіна. – Донецьк : Норд-Прес, 2005. – 284 с.

Ларіна Р. Р. Теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних систем : дис. … доктора екон. наук : 08.10.01 / Рена Рінатівна Ларіна. – Донецьк, 2005. – 484 с.

Опубликован

2019-12-31

Как цитировать

Аверкина, М. (2019). ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КООРДИНАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДОВ И АГЛОМЕРАЦИЙ. Modern Scientific Researches, 1(10-01), 48–52. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-01-030

Выпуск

Раздел

Статьи