ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СВЕКЛЫ САХАРНОЙ

Авторы

  • Екатерина Карабач Национальный университет биоресурсрв и природопользования Украины http://orcid.org/0000-0002-7706-231X

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-01-019

Ключевые слова:

буряк цукровий, обробіток, ґрунт, добрива, цукристість.

Аннотация

Досліджено вплив застосування різних систем основного обробітку ґрунту і рівнів удобрення на урожайність буряка цукрового. Встановлено, що в умовах Правобережного Лісостепу України систематичний безполицевий обробіток ґрунту підвищує урожайність та цукрис

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Мількевич В. М. Фактори, які впливають на технологічну якість цукрових буряків при їх збиранні. Цукор України. 2018. № 5-6. С. 34-37.

Бойчук О. В. Вплив обробітку ґрунту на його родючість та продуктивність короткоротаційної плодозмінної сівозміни Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. канд. с.-г. наук.: 06.01.01 Київ, 2015. 23 с.

Кирилюк В. П. Ефективність систем обробітку чорноземів опідзолених у ланці зерно-просапної сівозміни правобережного Лісостепу України: автореф. дис. канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Ін-т земл-ва УААН. Київ., 2003. 21 с.

Шарков И. Н. Минимализация обработки почвы и ее влияние на плодородие почвы. Земледелие. 2009. № 3. С. 24–27.

Опубликован

2019-12-31

Как цитировать

Карабач, Е. (2019). ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СВЕКЛЫ САХАРНОЙ. Modern Scientific Researches, 1(10-01), 90–93. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-01-019

Выпуск

Раздел

Статьи