ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ОБЪЕКТЕ С ИЗЛИЯНИЕМ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Авторы

  • Алина Кудрявицкая Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-08-01-038

Ключевые слова:

Ключові слова:хімічна обстановка, захист населення, знезаражування, аварія, здоров’я людей, навколишнє середовище.

Аннотация

Кудрявицька А.М.

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник / М.І. Стеблюк. — 3-тє вид., стер. — К.: Знання, 2013. — 487 с.

Стеблюк М.І. Прогноз хімічного зараження – фактор безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності. – 2006. №6-8. – С. 15-20.

Пахоменко В.Ф., Кочанов Е.О., Маркін П.В. Особливості наслідків аварій(зруйнувань) хімічно небезпечних об’єктів та рекомендації за їх ліквідуванням у мирний час // Збірник наукових праць ХВУ. – Х.: ХВУ, 1999. –Вип. 3 (25). – С. 129-135.

Пахоменко В.Ф., Кочанов Е.О., Маркін П.В. Методика визначення хімічних втрат особового складу при руйнуванні хімічно небезпечних об’єктів // Збірник наукових праць ХВУ. – Х.: ХВУ, 2001. – Вип. 7 (37). – С. 113-114.

References:

Steblyuk M.І. Civіl'na oborona ta civіl'nij zahist: Pіdruchnik / M.І. Steblyuk. — 3-tє vid., ster. — K.: Znannya, 2013. — 487 s.

Steblyuk M.І. Prognoz hіmіchnogo zarazhennya – faktor bezpeki zhittєdіyal'nostі // Bezpeka zhittєdіyal'nostі. – 2006. №6-8. – S. 15-20.

Pahomenko V.F., Kochanov Е.O., Markіn P.V. Osoblivostі naslіdkіv avarіj(zrujnuvan') hіmіchno nebezpechnih ob’єktіv ta rekomendacії za їh lіkvіduvannyam u mirnij chas // Zbіrnik naukovih prac' HVU. – H.: HVU, 1999. –Vip. 3 (25). – S. 129-135.

Pahomenko V.F., Kochanov Е.O., Markіn P.V. Metodika viznachennya hіmіchnih vtrat osobovogo skladu pri rujnuvannі hіmіchno nebezpechnih ob’єktіv // Zbіrnik naukovih prac' HVU. – H.: HVU, 2001. – Vip. 7 (37). – S. 113-114.

Опубликован

2019-06-30

Как цитировать

Кудрявицкая, А. (2019). ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ОБЪЕКТЕ С ИЗЛИЯНИЕМ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. Modern Scientific Researches, 1(08-01), 44–46. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-08-01-038

Выпуск

Раздел

Статьи