МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Авторы

  • Лариса Одинченко Донбасский государственный педагогический университет http://orcid.org/0000-0002-4629-0600
  • Светлана Букартик Донбасский государственный педагогический университет http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-06-02-033

Ключевые слова:

інформаційно-комунікаційні технології, мультимедійні навчальні презентації, географія, учні із порушенням інтелектуального розвитку.

Аннотация

В статі висвітлено актуальні питання використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні учнів із інтелектуальними порушеннями. На основі аналізу наукових джерел з’ясовано підходи щодо впровадження новітніх засобів корекційного навчання. Розкри

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Kislyakova J., Lisovskaya T. (2010). Guidelines for the using of multimedia teaching tools in special education. Minsk: Four Quarters. e.g. p 52.

Lehkyy O. (2002). Correctional possibilities of using a computer in a special school. Defectology. e.g. 1, e.g. p 36-39.

Lifanova T., Podvalnaya E. (2010). Using of multimedia presentations at geography lessons in special (correctional) schools of the VIII type. Correctional pedagogy. e.g.3, e.g.p 39-46.

Mironova S. (2003). Using of computer in correctional training of children with intellectual disabilities. Defectology. e.g. 3, e.g.p 41-45.

Odinchenko L. (2018). The role of multimedia technologies in the formation of students with intellectual disabilities in geographic knowledge. In: Pedagogics of health: a collection of scientific works of the VIII All-Ukrainian scientific-practical conference. Kharkiv: KhNPU of G.S. Skovoroda. e.g. p 737-739.

Література:

Кислякова Ю. Н. Методические рекомендации по использованию мультимедийных средств обучения в специальном образовании / Ю. Н. Кислякова, Т. В. Лисовская. – Минск: Четыре четверти, 2010. – 52 с.

Легкий О. Корекційні можливості застосування комп’ютера у спеціальній школі /О. Легкий // Дефектологія. – 2002. - № 1. – С. 36-39.

Лифанова Т. М. Использование мультимедийных презентаций на уроках географии в специальных (коррекционных) школах VIII вида / Т. М. Лифанова, Е. В. Подвальная // Коррекционная педагогика. – 2010. – № 3. – С. 39–46.

Миронова С. Використання комп’ютера у корекційному навчанні дітей з вадами інтелекту / С. Миронова // Дефектологія. – 2003. - № 3. – С. 41-45.

Одинченко Л. К. Роль мультимедіа-технологій у формуванні в учнів із інтелектуальними порушеннями географічних знань / Л.К. Одинченко // Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць VIII Всеукраїнської наук.-практ.конфер.– Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018.–С.737-739.

Опубликован

2018-12-30

Как цитировать

Одинченко, Л., & Букартик, С. (2018). МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. Modern Scientific Researches, 2(06-02), 88–92. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-06-02-033

Выпуск

Раздел

Статьи