ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЯСО-РАСТИТЕЛЬНЫХ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Авторы

  • Оксана Штонда Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины http://orcid.org/0000-0002-7085-6133
  • Виталий Кондратюк Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-06-01-056

Ключевые слова:

м'ясо-рослинні напівфабрикати, комбіновані продукти, полісахариди, овочі, органолептичні показники, хімічний склад.

Аннотация

В теперішній час розвиток інноваційних технологій продуктів здорового харчування базується на використанні традиційної і нетрадиційної сировини з високим вмістом біологічно і фізіологічно цінних речовин. Це дозволяє отримати продукти харчування з інгредіє

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Рогов И. А. Химия пищи. Принципы формирования качества мясопродуктов / И. А. Рогов, А. И. Жаринов, М. Л. Воякин. – СПб.: РАПП, 2008. – 340 с.

Авдєєва Л. Ю. Вдосконалення технології комбінованих м'ясних продуктів з використанням рослинних білків: дис. канд. техн. наук: 05.18.04 / Авдєєва Леся Юріївна; Український держ. ун-т харчових технологій. – К., 2003. – 234 с.

Пересічний М.І. Технологія продуктів харчування функціонального призначення [Текст]/ М.І. Пересічний, К., 2008. - 717 с.

Тутельян В.А. Роль пищевых микроингредиентов в создании современных продуктов питания/ Монография / В.А. Тутельян, Е.А. Смирнова// Пищевые ингредиенты в создании современных продуктов питания; под ред. В.А. Тутельян, А.П. Нечаева. – М.: ДеЛи плюс. 2014. – С. 10-14.

References:

Rogov I. A. (2008). Himija pishhi. Principy formirovanija kachestva mjasoproduktov [Food chemistry. Principles of formation of quality of meat products. / I. A. Rogov, A. I. Zharinov, M. L. Voyakin]. - SPb .: RAPP,. - 340 p.

Avdeyeva L. Yu. (2003). Vdoskonalennja tehnologії kombіnovanih m'jasnih produktіv z vikoristannjam roslinnih bіlkіv [Improving the technology of combined meat products using plant proteins]: diss. cand. tech. sciences: 05.18.04 / Avdeyeva Lesya Yuriivna; Ukrainian state un ton of food technology. - K., - 234 p.

Peresichnyy M.I. (2008). Tekhnolohiya produktiv kharchuvannya funktsionalʹnoho pryznachennya.[Technology of food products of functional purpose] [Text] / M.I. Peresichnyy, K., - 717 p.

Tutelyan V.A. (2014). Rol' pishchevykh mikroingrediyentov v sozdanii sovremennykh produktov pitaniya [The role of food microingredients in the creation of modern food] / Monograph / V.A. Tutelyan, E.A. Smirnova // Pishchevyye ingrediyenty v sozdanii sovremennykh produktov pitaniya; pod red. V.A. Tutel'yan, A.P. Nechayeva. [Food ingredients in the creation of modern food; by ed. V.A. Tutelyan, A.P. Nechaev] - M .: DeLi plus. - p. 10-14.

Опубликован

2018-12-30

Как цитировать

Штонда, О., & Кондратюк, В. (2018). ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЯСО-РАСТИТЕЛЬНЫХ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ. Modern Scientific Researches, 1(06-01), 38–42. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-06-01-056

Выпуск

Раздел

Статьи