АНАЛИЗ СРАВНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ISO 22000: 2005 И ISO 22000: 2018

Авторы

  • Наталья Медведева Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, http://orcid.org/0000-0002-9475-0990
  • Татьяна Розбицкая Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, http://orcid.org/
  • Валерия Волынец Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-06-01-017

Ключевые слова:

HACCP, система управління безпечністю харчових продуктів, зміни, перехресні посилання

Аннотация

У роботі розглянуто міжнародні стандарти ISO 22000:2005 та ISO 22000:2018. Проведено аналіз вимог нормативних документів, що дозволило визначити основні аспекти їх змін. Дана характеристика основних нововведень міжнародного стандарту ISO 22000:2018 та виз

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

ЗУ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» № 2042-VIII від 18.05.2017 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 31, ст.343.

ISO. Международная организация по стандартизации [електрoнний реcурc] // режим доступу: https://www.iso.org/ru/news/ref2301.html

Ключевые отличия ISO 22000:2018 от ISO 22000:2005- dnvgl.ru [електрoнний реcурc] // режим доступу: https://www.dnvgl.ru/assurance/Management-Systems/new-iso/transition/key-changes-in-iso-22000-2018-vs-iso-22000-2005.html

ISO 22000:2018. Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain – Міжнародний стандарт, 2018. – 45 с.2.

References:

Zakon Ukrainy. (2017). Pro derzhavnyi kontrol za dotrymanniam zakonodavstva pro kharchovi produkty, kormy, pobichni produkty tvarynnoho pokhodzhennia, zdorovia ta blahopoluchchia tvaryn [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19]/

New edition of ISO 22000 just out! [https://www.iso.org/ru/news/ref2301.html]/

Klyuchevyye otlichiya ISO 22000:2018 ot ISO 22000:2005 [https://www.dnvgl.ru/assurance/Management-Systems/new-iso/transition/key-changes-in-iso-22000-2018-vs-iso-22000-2005.html]

ISO 22000:2018. Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain – International Standard, 2018. – 45 с.

Опубликован

2018-12-30

Как цитировать

Медведева, Н., Розбицкая, Т., & Волынец, В. (2018). АНАЛИЗ СРАВНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ISO 22000: 2005 И ISO 22000: 2018. Modern Scientific Researches, 1(06-01), 22–26. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-06-01-017

Выпуск

Раздел

Статьи